e-Podatki

Zwalczanie oszustw podatkowych – spotkanie ECOFIN 2010-12-14


W dniu 7 grudnia br. Minister Finansów Jacek Rostowski uczestniczył w spotkaniu Rady ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) w Brukseli. Ministrowie finansów Unii Europejskiej dyskutowali o zwalczaniu oszustw podatkowych i wsparciu dla Irlandii.

Podczas spotkania osiągnięto porozumienie w sprawie wzmocnienia współpracy administracyjnej w zakresie podatków. Poprawa wymiany informacji między państwami ułatwi walkę z unikaniem opodatkowania i zwalczanie oszustw podatkowych.

Rada ECOFIN zatwierdziła również udzielenie Irlandii wsparcia finansowego. Irlandia będzie mogła skorzystać z pożyczek do wysokości 22,5 mld EUR w ramach mechanizmu wsparcia finansowego.

Dokonano również oceny wpływu reform emerytalnych na stabilność finansów publicznych oraz przyjęto konkluzje w sprawie zapobiegania, zarządzania i rozwiązywania sytuacji kryzysowych w sektorze finansowym.

(źródło: mf.gov.pl)