e-Podatki

Zmiany w rozporządzeniu dotyczące podatkowej księgi przychodów i rozchodów 2010-12-07


Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia ministra finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Celem nowelizacji jest dostosowanie do nowej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) oraz do zmian wprowadzonych do ustawy o podatku od towarów i usług.

Do 31 grudnia 2010 r. dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej może być stosowana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. Nowa klasyfikacja PKWiU, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 października 2008 r., będzie miała zastosowanie od 1 stycznia 2011 r. Jedna ze zmian zawartych w projekcie rozporządzenia dostosowuje prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów do nowej PKWiU.

Rozporządzenie dotyczy też podmiotowego zwolnienia z podatku ze względu na wielkość sprzedaży. Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (przepis w nowym brzmieniu wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2010 r.), wprowadzonym nowelizacją z 2 grudnia 2009 r., od podatku zwolnieni są podatnicy, u których wartość opodatkowanej sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 tys. zł.

Proponuje się, aby w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie było podanej konkretnej kwoty, do której zwolnienie obowiązuje, ale było odesłanie do właściwych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, określających wartość sprzedaży warunkującej zwolnienie podmiotowe w podatku od towarów i usług.

(źródło: podatki.biz)