e-Podatki

Kradzież towarów a odliczenie VAT 2010-11-30


Podatnik po kradzieży towarów w jego firmie nie ma obowiązku dokonania korekty VAT. Nawet wówczas, gdy już wcześniej skorzystał z odliczenia VAT.

Kradzież towarów w przedsiębiorstwie oznacza nie tylko straty materialne, może również wywoływać określone skutki podatkowe. Nie ma jednak wpływu w zakresie odliczenia i korekty VAT.

Doradca podatkowy i partner w Kancelarii KNDP Kolibski, Nikończyk Dec & Partnerzy – Tomasz Siennicki wyjaśnia, że istnienie oraz zakres prawa do odliczenia należy ustalać na dzień jego powstania. Potwierdza to orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE (ETS). Zgodnie z orzecznictwem prawo do odliczenia nie zmienia się nawet wówczas, gdy z przyczyn obiektywnych w późniejszym okresie nabyty towar lub usługa nie zostaną wykorzystane w działalności gospodarczej.

Podatnicy nie muszą więc wykonywać w tym wypadku również korekty odliczenia. Zgodnie z przepisami korekta odliczenia jest bowiem przewidziana w konkretnych sytuacjach, np. w razie zmiany przeznaczenia towaru handlowego. Nie będzie więc nią kradzież. Potwierdza to również wykładnia prowspólnotowa oraz interpretacje krajowych organów podatkowych (np. dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach – nr IBPP1/443-1836/08/BM).

Podatnik powinien jednak pamiętać o zgłoszeniu kradzieży towarów organom ścigania. Dzięki temu fiskus nie będzie mógł kwestionować, że doszło do kradzieży.

(źródło: Gazeta Prawna)