e-Podatki

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o zmianach opodatkowania VAT 2010-11-30


Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy zmieniającej część ustaw związanych z realizacją budżetu. Od 2011 r. stawki podatku VAT będą więc wyższe o 1 proc. Mają one obowiązywać do końca 2013 r. Ustawa czeka jeszcze na podpis prezydenta.

Trudności sprawi zapewne wprowadzenie obniżonych stawek w wysokości 5 proc. i 8 proc. Stawki dla każdego z produktów, opodatkowanych obecnie inną stawką VAT niż stawka podstawowa. będą musiały w praktyce zostać wprowadzone odrębnie. Zmiany w klasyfikacji najprawdopodobniej spowodują trudności dla przedsiębiorców na początku przyszłego roku. Przepisy mają zacząć obowiązywać za miesiąc. Nadal brakuje jednak niezbędnych regulacji dotyczących kas fiskalnych, które powinny rejestrować sprzedaż już według nowych stawek podatkowych.


Sejm zaakceptował również senacką poprawkę dotyczącą rozliczania usług ciągłych, w sytuacji, gdy zmiana stawki zostanie wprowadzona już po wystawieniu faktury. Przedsiębiorcy będą mogli przyjąć wówczas dotychczasową stawkę. W pierwszej fakturze wystawionej po wprowadzeniu nowej stawki będą musieli zrobić korektę rozliczenia faktury wystawionej przed początkiem nowego roku. 


(źródło: podatki.biz)