e-Podatki

Prezydent podpisał ustawy podatkowe 2010-11-30


Dnia 25 listopada prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawy o PIT i CIT. Aby wprowadzone zmiany mogły obowiązywać w 2011 r., ustawy te muszą zostać opublikowane w Dzienniku Ustaw do końca listopada.

Celem nowelizacji było przede wszystkim dostosowanie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) do prawa wspólnotowego.

Obecnie prawo do zwolnienia z podatku dochodowego (CIT) mają tylko fundusze działające na podstawie polskich przepisów. Po zmianach z CIT zostaną zwolnione również zagraniczne fundusze inwestycyjne i emerytalne.

Ustawa o PIT doprecyzowano pojęcie osoby samotnie wychowującej dziecko. Po zmianach z preferencyjnego opodatkowania będą mogły skorzystać tylko te osoby, które samotnie wychowują własne lub przysposobione dzieci, a nie wszystkie osoby stanu wolnego, które posiadają dzieci. Urzędy skarbowe będą mogły kontrolować, czy deklaracja o samotnym wychowywaniu dziecka jest zgodna z rzeczywistością.

Zmiany dotyczą również rozliczenia w formie ulgi podatkowej wydatków na mobilny Internet. Obecnie teoretycznie było to możliwe. Jednak urzędy skarbowe często kwestionowały zasadność odliczenia ze względu na brak odpowiednich przepisów. Do tej pory do ulgi internetowej uprawniały wydatki na internet :w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika“. Od przyszłego roku będzie można odliczyć również wydatki poniesione na korzystanie z Internetu w kafejkach internetowych.

Od dnia 1 maja 2011 r. zostanie zlikwidowana ulga podatkowa dla producentów biokompotentów. Firmy, w których rok podatkowy nie pokrywa się z kalendarzowym zyskają vacatio legis.

(źródło: podatki.biz)