e-Podatki

Imprezy pracownicze z podatkiem 2010-11-23


Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, jeżeli pracodawca organizuje imprezę mikołajkową dla swoich pracowników, niech ich wcześniej poinformuje, że wydatki na imprezę będą doliczone do ich dochodów i zapłacą podatek.

Jak czytamy dalej, według opinie eksperta jeżeli pracownicy otrzymują od swojego pracodawcy dodatkowe nieodpłatne świadczenia, które nie mają charakteru pieniężnego. To wartość tego świadczenia stanowi przychód dla pracownika, od którego trzeba pobrać należny podatek i składki. Chyba, że świadczenie to nie zostanie przez pracownika przyjęte lub nie jest możliwe dokładne ustalenie wartości świadczenia na pojedynczego pracownika.

Aby więc uniknąć opodatkowania wydatków, poniesionych na imprezy pracownicze, w tym mikołajkowe, wystarczy jeżeli przedsiębiorcy zapłacą ryczałtowo za całą imprezę wraz np. z paczkami dla dzieci pracowników bez dokładnego sprawdzania obecności pracowników na imprezie.

W sytuacji jednak gdy w związku z organizowanym spotkaniem mikołajkowym pracodawca ustalił konkretną kwotę wydatku przypadającą na jedną osobę (np. przygotował paczki ze słodyczami o ustalonej wartości dla każdego z uczestników) oraz zgodnie z listą osób obecnych na imprezie jest w stanie zweryfikować, którzy pracownicy (i ewentualnie członkowie ich rodzin) wzięli udział w spotkaniu i otrzymali upominki, wartość tego nieodpłatnego świadczenia powinna co do zasady stanowić przychód pracownika ze stosunku pracy opodatkowany PIT.
(źródło: Dziennik Gazeta Prawna)