e-Podatki

Czy firmy odzyskają pieniądze za przedłużające się kontrole 2010-11-16


Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie, czy można stosować różne zasady naliczania odsetek przy przedłużającym się postępowaniu Chodzi o art. 31 ust. 1 ustawy o kontroli skarbowej w zakresie, w jakim wyłącza on stosowanie go do art. 54 § 1 pkt 1 i pkt 7 ordynacji podatkowej. Przepisy te wymieniają okresy, za jakie od zaległości podatkowych nie pobiera się odsetek za zwłokę. Nie nalicza się ich m.in. za czas od dnia wszczęcia postępowania podatkowego do dnia doręczenia decyzji organu I instancji, jeżeli decyzja nie została doręczona w terminie trzech miesięcy. Przepis ten nie dotyczył jednak postępowania prowadzonego przez urząd kontroli skarbowej.
(źródło: Rzeczpospolita)