e-Podatki

Świąteczne paczki dla dzieci 2010-11-16


Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, Święto Bożego Narodzenia oraz tzw. mikołajki są okazjami do wręczania prezentów dla pracowników i ich dzieci. Paczki sfinansowane z ZFŚS lub ze składek związkowych są zwolnione z podatku. Warunkiem jest nieprzekroczenie limitu uprawniającego do zwolnienia w wysokości 380 zł.

Jak przedstawiają eksperci, wydatki pracodawcy na nieodpłatne lub częściowo odpłatne świadczenia rzeczowe lub pieniężne stanowią przychód pracownika, który generalnie jest opodatkowany. Wyjątkiem od tej zasady są świadczenia rzeczowe przekazywane pracownikowi, a sfinansowane ze zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości do 380 zł. Wartość świadczenia powyżej wskazanej kwoty stanowi przychód pracownika, od którego należy odprowadzić należne składki i podatek. Podobnie z paczkami sfinansowanymi ze składek związkowych.

Dla przypomnienia zwolnienie z podatku nie przysługuje niezależnie od wartości otrzymanych przez pracownika talonów, bonów i innych tego typu znaków uprawniających do wymiany na towary i usługi.

Natomiast paczki sfinansowane ze środków własnych pracodawcy stanowią przychód pracownika i należy ich wartość ująć w dochodzie pracownika i odprowadzić należne składki oraz podatek. Pracodawca ma prawo zaliczyć wówczas wartość tych paczek do kosztów działalności gospodarczej.
(źródło: Dziennik Gazeta Prawna)