e-Podatki

Darowizna nie uchroni przed ściągnięciem zaległości 2010-11-09


Sąd Najwyższy w wyroku stwierdził, że nie można wyzbyć się majątku z krzywdą wierzyciela. Wyrok jest jednoznaczny i potwierdza prawo urzędu skarbowego do unieważnienia umowy darowizny zawartej w celu uniemożliwienia egzekucji zaległości podatkowych.

(...) Sąd Najwyższy miał okazję zająć w tej kwestii jednoznaczne stanowisko w związku ze sprawą wytoczoną przez Skarb Państwa – naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łodź-Bałuty przeciwko Paulinie Ż.

Naczelnik tego urzędu wydał decyzje określające wysokość podatku należnego od jej ojca Karola Ż. za lata 2002 i 2003. Decyzje te doręczono podatnikowi 8 marca 2007 r. Wynikało z nich, że dług Karola Ż. wobec fiskusa przekracza 200 tys. zł. Naczelnik dokonał zabezpieczenia na majątku podatnika. Poborca skarbowy zaś sporządził spis jego majątku.

21 marca 2007 r. Karol Ż. wniósł odwołanie od decyzji podatkowych do Izby Skarbowej. Tego samego dnia za pomocą notarialnej umowy darowizny przekazał swej małoletniej wtedy córce Paulinie Ż. własność mieszkania. Jego wartość określono w tej umowie na 176 tys. zł.

W czerwcu 2007 r. naczelnik wystawił tytuły wykonawcze, potwierdzając dług Karola Ż. wobec fiskusa, a następnie, powołując się na art. 527 kodeksu cywilnego, wystąpił przeciwko Paulinie Ż. o stwierdzenie, że umowa darowizny z marca 2007 r. – jako zmierzającą do pokrzywdzenia Skarbu Państwa – jest wobec niego bezskuteczna (nieważna).

Sąd pierwszej instancji uwzględnił to żądanie, a sąd drugiej instancji zaakceptował jego rozstrzygnięcie. Słuszność tych werdyktów potwierdził we wskazanym wyroku Sąd Najwyższy. (...)
(źródło: Rzeczpospolita)