e-Podatki

Nowelizacja ustaw Ordynacja podatkowa i NIP 2010-11-09


W dniu 9 listopada br. weszła w życie nowelizacja ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Obowiązuje nowy sposób wyliczania odsetek za zaległości podatkowe. Wspólnicy zlikwidowanych spółek cywilnych mają prawo ubiegać się o zwrot podatków należnych tym spółkom.

Według nowych przepisów ustawy Ordynacja podatkowa odsetki od zaległości podatkowych będą ustalane na poziomie: 200% stopy oprocentowania kredytu lombardowego plus 2 proc., nie mniej jednak niż 8 proc.

Nowe przepisy umożliwiają wspólnikom zlikwidowanych spółek cywilnych do ubiegania się zwrotu nadpłat należnych podatków, np. zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym VAT z ostatniej deklaracji podatkowej VAT-7 spółki, który wcześniej był nie do odzyskania.
(źródło: Dziennik Gazeta Prawna)