e-Podatki

Zmiany w PIT i CIT na 2011 r. 2010-11-02


W zeszłą środę Sejm przyjął projekty nowelizacji ustaw o podatkach od osób fizycznych i od osób prawnych. Tym razem zmiany są niewielkie. Wprowadzono zwolnienie dla funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Rozszerzono ulgę za Internet.

Zmiany w podatkach odchodowych przygotowane przez rząd, mają na celu dostosowanie polskich przepisów do prawa wspólnotowego.
Zostanie wprowadzone zwolnienie z CIT dla zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.
W ustawie o PIT będzie wprowadzone zwolnienie dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną, uczestniczącego w transakcji wymiany udziałów. Zaproponowano też wprowadzenie definicji pracowniczego programu emerytalnego.

Od 1 maja 2011 r. zostanie zlikwidowana ulga podatkowa dla producentów biokomponentów.

W porozumieniu z resortem finansów przygotowano także poselskie projekty zmian w CIT i PIT. Przewidują one m.in. zmiany dotyczące ulgi internetowej. Zgodnie z obecnymi przepisami, do ulgi internetowej uprawniają wydatki na internet "w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika". Przepisy nie zabraniają odliczenia wydatków na internet mobilny, ale odpowiednich regulacji brakuje w ustawie. Od dochodu można odliczyć do 760 zł. Zgodnie z projektem, do ustawy wprowadzone zostaną przepisy dotyczące mobilnego internetu. Ulga obejmie wydatki za korzystanie z internetu w kawiarenkach internetowych, jeśli będą one udokumentowane fakturami VAT. Resort finansów zgodził się zrezygnować z "papierowych" faktur świadczących o poniesionych wydatkach. Dowodem poniesienia wydatków będzie każdy dowód, z którego będzie wynikało, że podatnik uiścił opłatę za użytkowanie internetu.

Projekt wychodzi naprzeciw małżeństwom wspólnie rozliczającym się z fiskusem. W takim przypadku podatek określa się dla obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków (do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów opodatkowanych ryczałtem). Z wnioskiem o wspólne opodatkowanie dochodów muszą wystąpić oboje małżonkowie. Wspólne opodatkowanie będzie możliwe także w kolejnych latach, bez konieczności składania następnych wniosków.

Projekt precyzuje też pojęcie "osoby samotnie wychowującej dzieci", której przysługuje preferencyjne opodatkowanie. Dzięki temu będą mogły z niego korzystać jedynie te osoby, które samotnie wychowują własne lub przysposobione dzieci, a nie wszystkie osoby stanu wolnego, które posiadają dzieci. Zasada ta ma mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych jeszcze w tym roku.
(źródło: PAP)