e-Podatki

Ulga za zakup kasy fiskalnej również dla prawników i lekarzy 2010-10-26


Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie refundacji części kosztów zakupu kas fiskalnych przez prawników i lekarzy, którzy będą mieli obowiązek ich posiadania i prowadzenia za ich pomocą ewidencji sprzedaży swoich usług już w przyszłym roku.

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 17346/10) potwierdziło, wszyscy którzy utracą zwolnienie i będą zobowiązani do prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących, w tym prawnicy i lekarze, będą mieli te same uprawnienia do ulgi za zakup kasy fiskalnej. Za spełnienie ustawowego obowiązku prowadzenia sprzedaży za pomocą kas fiskalnych przysługuje ulga podatkowa w wysokości 90 proc. ceny zakupu (netto), nie więcej niż 700 zł.
Zasady korzystania z ulgi ustalone są przepisami rozporządzenia ministra finansów z 19 grudnia 2008 r. (Dz. U. nr 228, poz. 1509).

Podatnicy podatku VAT, po spełnieniu ustalonych warunków mogą odliczyć kwotę ulgi w deklaracjach podatkowych VAT-7. Natomiast podatnicy zwolnieni z VAT, mogą odzyskać skorzystać z tej ulgi składając odpowiedni wniosek do właściwego urzędu skarbowego. Urząd skarbowy w terminie 25 dni od dnia złożenia wniosku dokonuje zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.
(źródło: Dziennik Gazeta Prawna)