e-Podatki

Długość rozliczania podatków w Polsce 2010-10-19


W Polsce rozliczenie podatków zajmuje przedsiębiorcom 49 dni rocznie. Dla porównania, na Węgrzech zajmuje to 41, na Słowacji 32 dni, w Rumunii 25 dni, na Litwie 21 dni, a w Irlandii mniej niż 10 dni.

Okazuje się, że w Unii Europejskiej tylko w Bułgarii i Czechach rozliczenie podatków zajmuje więcej czasu niż w Polsce.

Gdyby w Polsce uproszczono procedury podatkowe w taki sposób, aby czas rozliczania podatków zmniejszył się z obecnych 49 dni do poziomu notowanego w Irlandii, czyli do 10 dni, każda firma mogłaby zmniejszyć swoje koszty o równowartość niemal 2 miesięcy pracy księgowego.

Przy założeniu, że miesięczne koszty zatrudnienia księgowego to przeciętnie ok. 6 tys. zł, uproszczenie systemu podatkowego w Polsce pozwoliłoby zaoszczędzić nawet 1 tys. zł miesięcznie.

Źródło: World Bank Doing Business 2010, Założenia i dokładna metodologia badania