e-Podatki

Zwolnienie z podatku po spłacie kredytu 2010-10-19


„Rzeczpospolita” pisze, że osoba, która pieniądze za sprzedane mieszkanie przeznaczy na nowe lokum, nie musi płacić podatku. Prawo do zwolnienia przysługuje też w razie spłaty kredytu mieszkaniowego.

Powyższe wynika z obecnych przepisów. Problem polega na tym, że zasady rozliczania zysków ze sprzedaży nieruchomości kilka razy się w ostatnich latach zmieniały. Sposób opodatkowania zależy od tego, kiedy nabyliśmy nieruchomość.

Do rozliczenia transakcji nieruchomości nabytej w 2008 roku należy stosować przepisy obowiązujące w latach 2007 – 2008. Przemysław Bogusz, doradca podatkowy, właściciel kancelarii TuboTax wyjaśnia, że sprzedając lokal lub dom nabyty w 2008 r., możemy skorzystać z ulgi meldunkowej. Zwolnienie przysługuje, jeśli byliśmy zameldowani w nim co najmniej 12 miesięcy. Ulga nie dotyczy jednak sprzedawanego niezabudowanego gruntu.

Inne zasady będą przy sprzedaży mieszkania nabytego po 31 grudnia 2008 r. Jeśli ktoś zaciągnął kredyt na nowe mieszkanie, kupił je, a dopiero później sprzedał stare (nabyte rok temu), to są spełnione warunki zwolnienia. Kwota ze sprzedaży została przeznaczona na spłatę kredytu mieszkaniowego, który był zaciągnięty przed dniem uzyskania przychodu.

Nie skorzysta natomiast ze zwolnienia osoba, która pieniądze przekazał na spłatę pożyczki otrzymanej od pracodawcy. Musi to być kredyt z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

Dziennik jednocześnie przypomina, że w ogóle nie ma problemu z podatkiem, jeśli od zakupu mieszkania do sprzedaży minie pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Źródło: Rzeczpospolita