e-Podatki

Wydanie gratisów nie podlega VAT. 2005-12-13


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu orzekł, że towary wydawane w ramach sprzedaży premiowej przed 30 kwietnia 2004 r. nie mogą być traktowane jako forma reklamy lub reprezentacji. Dlatego nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

(…) Przedmiotem sporu była decyzja organów podatkowych, w której za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług uznano wydanie klientom dodatkowych przedmiotów, które stanowiły formę premiowania i miały na celu uatrakcyjnienie sprzedaży. Według urzędu skarbowego oraz izby skarbowej prowadzone przez podatnika działanie stanowiło przekazanie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy.
Pełnomocnik podatnika dowodził, że wydanie premii towarowej osobom, które dokonały już zakupu, nie mieści się w słownikowej definicji pojęcia reklamy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 17 listopada 2005 r. (sygn. akt I SA/Po 1657/03) podzielił zdanie prezentowane przez pełnomocnika podatnika.
– To orzeczenie ma charakter precedensowy, ponieważ zajęte przez sąd stanowisko daje nadzieję innym przedsiębiorcom na dochodzenie zwrotu naliczonego i odprowadzonego VAT – powiedziała Beata Hudziak z HLB Frąckowiak i Wspólnicy, pełnomocnik podatnika w toczącym się postępowaniu. (…)

(źródło: Gazeta Prawna 13/12/2005)