e-Podatki

Pierwsze wnioski dopiero w lutym. 2005-12-13


Pierwsze prawidłowe wnioski o zwrot VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych będzie można złożyć w lutym. Dopiero wtedy będzie znany wskaźnik GUS potrzebny do wyliczenia maksymalnej kwoty zwrotu. Oznacza to, że podatnicy dłużej poczekają na pieniądze.

(…) Od 1 stycznia 2006 r. osoby fizyczne będą mogły odzyskać zwrot VAT za materiały budowlane. Zwrot pieniędzy będzie dotyczył wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r. Ostatni wniosek będzie można złożyć nie później niż do 30 czerwca 2008 r.


Warunkiem odzyskania pieniędzy będzie złożenie wniosku do właściwego naczelnika urzędu skarbowego (decyduje miejsce zamieszkania). We wniosku konieczne będzie m.in. samodzielne obliczenie maksymalnej kwoty zwrotu. A to w praktyce może przysporzyć pewnych problemów. (…)


(…) Cena 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego jest ogłaszana przez prezesa GUS. Do wniosków składanych w I kwartale 2006 r. podstawą określenia wysokości zwrotu będzie cena 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2005 r. Komunikat GUS ukazuje się do końca drugiego miesiąca po każdym kwartale.

– W związku z tym należy sądzić, że wysokość wskaźnika dla inwestorów, składających wnioski w pierwszym kwartale 2006 r., będzie znana w lutym 2006 r. – twierdzi Magdalena Kobos, z Izby Skarbowej w Krakowie.


A to oznacza, że podatnicy, którzy będą musieli obliczyć iloczyn, prawidłowy wniosek będą mogli złożyć najwcześniej pod koniec lutego, choć mają do tego prawo już od 1 stycznia 2006 r. (…)

(…) Istotny przy weryfikacji będzie nie tylko wskaźnik kwoty maksymalnego zwrotu, ale również wskaźnik zwrotu, którego wysokość jest zależna od tego, czy podatnik skorzystał z odliczeń, np. remontowych.

Jak wyliczyć kwotę zwrotu
Kwota zwrotu równa jest 68,18 proc. kwoty VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,295 proc. kwoty stanowiącej iloczyn:
w 70 mkw. i ceny 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych ogłoszonej za kwartał poprzedzający kwartał, w którym inwestor złożył wniosek (w przypadku robót wymagających pozwolenia na budowę),
w 30 mkw. powierzchni użytkowej i ceny 1 mkw. powierzchni użytkowej ustalonej w taki sam sposób (gdy pozwolenie niepotrzebne).
Jeśli podatnik korzystał z odliczeń z tytułu tzw. ulgi budowlanej lub ulgi remontowo-modernizacyjnej, kwota podlegająca zwrotowi wynosi 55,23 proc. kwoty VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 9,959 proc. kwoty stanowiącej odpowiedni iloczyn, o którym mowa wcześniej. (…)


(źródło: Gazeta Prawna 08/12/2005)