e-Podatki

Drogie porozumienia cenowe. 2005-12-06


Przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące porozumień cenowych jeszcze nie weszły w życie, a już pojawiają się wątpliwości co do ich interpretacji.

(…) Od 1 stycznia firmy ustalające ceny transakcyjne z podmiotami powiązanymi będą mogły uzyskać pewność, że urząd skarbowy nie zakwestionuje przyjętych przez nie cen. Porozumienia cenowe wprowadziła nowelizacja Ordynacji podatkowej z 30 czerwca 2005 r. Przepisy te wejdą w życie 1 stycznia 2006 roku. Pozwalają firmie zawrzeć z Ministerstwem Finansów porozumienie w sprawie metody ustalenia cen transakcyjnych z podmiotami powiązanymi.

Ministerstwo Finansów zażąda opłaty w wysokości 1 proc. wartości transakcji. W przypadku jednak porozumienia jednostronnego (zawieranego z udziałem polskiej administracji podatkowej) dotyczącego podmiotów krajowych koszt wyniesie nie mniej niż 5 tys. zł i nie więcej niż 50 tys. zł, w transakcjach z podmiotem zagranicznym od 20 tys. zł do 100 tys. zł. W przypadku porozumień dwustronnych i wielostronnych (które wymagają zgody administracji podatkowej innych krajów) opłata wynosi od 50 tys. zł do 200 tys. zł.
Zdaniem Elżbiety Muchy, dyrektora z KPMG Tax, przepisy, które wpływają na podstawę opodatkowania, są ważniejsze dla przedsiębiorców od stawek podatkowych.
Eksperci zwracają jednak uwagę, że wystąpienie z wnioskiem o porozumienie cenowe musi być przemyślane. Po wydaniu decyzji opłata za przeprowadzone postępowanie przepada. (…)


(źródło: Gazeta Prawna 02/12/2005)