e-Podatki

Koniec bezkarności skarbówki. 2005-12-06


Jest bat na urzędników państwowych. Fiskus zapłaci za błędy swoich pracowników. Problem odpowiedzialności za szkodę, jaką wyrządził podatnikowi organ władzy publicznej, był poruszany wielokrotnie, zwłaszcza w kontekście orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Dotąd urzędnicy byli właściwie bezkarni. Teraz, idąc w sukurs podatnikom, zmieniono przepisy ordynacji podatkowej.

(…) Jeśli decyzja zostanie uznana za błędną i uchylona w wyniku wznowienia postępowania lub stwierdzenia jej nieważności, to podatnik, który wskutek jej wydania poniósł szkodę, może zwrócić się o odszkodowanie od Skarbu Państwa. O szkodzie będzie można mówić również wówczas, gdy urząd sam wznowi postępowanie, ponieważ na przykład zapomniał poprosić wcześniej podatnika o jakiś ważny dokument. Odszkodowanie należy się nie tylko za poniesioną stratę, ale także za utracone korzyści.

Przedsiębiorca może również dochodzić odszkodowania, gdy decyzja urzędnika jest wadliwa, ale nie można jej już zmienić, ponieważ upłynął termin przedawnienia, jak również wtedy, gdy zaskarżył decyzję do organu wyższej instancji, a ten uchylił decyzję, a postępowanie umorzył. (…)

(…) Jeśli do uchylenia wadliwej decyzji dojdzie w wyniku wznowienia postępowania lub stwierdzenia jej nieważności, podatnik składa wniosek o odszkodowanie do tego organu podatkowego, który wydał niezgodną z prawem decyzję. O odszkodowaniu orzeka organ uchylający wadliwą decyzję lub też stwierdzający jej nieważność.

Jeśli przedsiębiorca nie jest zadowolony z rozstrzygnięcia, bo na przykład odszkodowanie zostało przyznane w niższej wysokości, niż żądał, to ma 30 dni od otrzymania decyzji, aby wnieść sprawę do sądu cywilnego. (…)


(źródło: Puls Biznesu 06/12/2005)