e-Podatki

Prace nad nowelizacją PIT 2010-08-24


Rzecznik Ministerstwa Finansów poinformowała o szykowanych zmianach w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ulga podatkowa na Internet zostanie rozszerzona, zmieniono limit zwolnienia podatkowego dla stypendium edukacyjnego i sportowego.

Nowelizacja ustawy PIT została przygotowana przez sejmową komisję „Przyjazne Państwo” w porozumieniu z Ministerstwem Finansów.

Jak poinformowała rzecznik Ministerstwa Finansów Magdalena Kobos zostaną wprowadzone zmiany dotyczące między innymi dokładnego określenia definicji samotnego rodzica. Nowa definicja ma zapobiec „fikcyjnym rozwodom” w celu uzyskania ulgi podatkowej dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Kolejna zmiana obejmuje stypendia fundowane przez samorządy lub organizacje pożytku publicznego. Zwolnione z opodatkowania będą stypendia do kwoty 3 800 zł rocznie, bez podziału na poszczególne miesiące. Zniesiono więc miesięczny limit zwolnienia z opodatkowania stypendium w wysokości do 380 zł, jednocześnie zmniejszając roczną kwotę zwolnienia o 760 zł (12 x 380 = 4560 zł).

Kolejna zmiana dotyczy ulgi na Internet, z której będą mogli skorzystać korzystający z Internetu przez komórki, laptopy i w kawiarenkach internetowych. Ponadto dowodem uprawniającym do skorzystania z ulgi będzie samo potwierdzenie dokonania przelewu. Nie będzie już wymagana faktura za Internet.
(źródło: onet.pl)