e-Podatki

Odsetki od zwrotu podatku 2010-07-27


Jak czytamy w Rzeczpospolitej, podatnicy którzy złożyli w terminie swoje PITy za 2009r. wykazując w nich nadpłatę powinni ją otrzymać najpóźniej 31 lipca 2010 r. Po przekroczeniu ustawowego 3 miesięcznego terminu na dokonanie zwrotu, urząd powinien zapłacić odsetki.

Jak czytamy dalej w Rzeczpospolitej, obowiązek zwrotu podatku dochodowego w terminie 3 miesięcy od dnia złożenie zeznania podatkowego wynika z art. 77 § 1 pkt 5. Po przekroczeniu tego terminu urząd skarbowy powinien zwrócić podatek z odsetkami, naliczonymi za każdy dzień zwłoki do dnia dokonania zwrotu. Podatnik nie musi przy tym pisać wniosku o wypłatę odsetek, ani obliczać ich wartości. Jednak w przypadku, gdyby urząd „zapomniał” wypłacić odsetek, podatnik może w piśmie do urzędu skarbowego przypomnieć o tym obowiązku na podstawie art. 78 ustawy Ordynacja podatkowa. Wówczas urząd sam obliczy wartość należnych odsetek i je nam wypłaci.

Od tej ogólne zasady są jednak wyjątki. Przykładowo, jeżeli podatnik złoży korektę zeznania rocznego, w którym również wykaże nadpłatę podatku do zwrotu, wówczas 3 miesięczny termin biegnie od daty złożenia korekty. Jeżeli urząd wyśle do podatnika korektę i podatnik nie złoży swojego sprzeciwu, wówczas termin zwrotu wydłuża się o 2 tygodnie.
Możliwe jest również, że podatnik nie otrzyma zwrotu jeżeli posiada zaległości w innym podatku. Wówczas urząd skarbowy ma prawo pokryć zaległość z tej nadpłaty. Również podatnik ma prawo (pisemnie), przewidując np. przyszłe płatności, skierować należną mu nadpłatę na poczet przyszłych należności np. z tytułu zaliczki z tytułu działalności gospodarczej na zasadach ogólnych.
(źródło: Rzeczpospolita)