e-Podatki

Odliczenie VAT z faktury zaliczkowej 2010-06-29


Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że prawo do odliczenie podatku naliczonego z faktury zaliczkowej przypada w miesiącu zapłaty zaliczki, nawet jeżeli zapłata nastąpi w innym miesiącu niż miesiąc otrzymania faktury zaliczkowej.

Jak czytamy w DGP wyrok NSA potwierdził prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zaliczkowych w miesiącu zapłaty zaliczki.

W rozpatrywanej sprawie podatnik zapłacił zaliczkę po 2 miesiącach od otrzymania faktury zaliczkowej. Z tego tytułu obowiązek podatkowy powstał w grudniu 2006 r. a nie w październiku 2006 r., kiedy podatnik otrzymał fakturę zaliczkową. Zdaniem NSA nie można rozliczyć podatku przed powstaniem obowiązku podatkowego. Przepisy precyzują wystawianie faktur zaliczkowych w dniu otrzymania części lub całości zaliczki nie później jednak niż 7 dni od jej otrzymania. I chociaż faktura była wystawiona błędnie, to zdaniem NSA nie można pozbawić podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego w grudniu 2006r., czyli w miesiącu gdy powstał obowiązek podatkowy. (sygn. I FSK 1079/09)
(źródło: Dziennik Gazeta Prawna)