e-Podatki

Nowe zasady liczenia odsetek za zaległości podatkowe 2010-06-29


Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, w Sejmie ruszyły prace nad nowelizacją ustawy Ordynacja podatkowa. Zmianie ulegnie wyliczanie stawki odsetek podatkowych oraz ubieganie się o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

Nowelizacja zakłada zmianę wyliczania stawki odsetek podatkowych z aktualnego poziomu, czyli 200 proc. stawki oprocentowania kredytu lombardowego, przez dodanie do tej stawki +2% oraz określenie minimalnej stawki na poziomie 8%.

Inne zmiany związane są z pomocą publiczną dla przedsiębiorców np. na szkolenia, zatrudnienie i pomoc regionalną. Zmiana zakłada przyznanie pomocy w ramach pomocy indywidualnej. Komisja Europejska będzie wydawać zgodę na przyznanie pomocy w zakresie zatrudnienia oraz w zakresie pomocy regionalnej. Przy czym zmiany te miały by wejść w życie z początkiem 2014 r. dla pomocy regionalnej oraz od 1 lipca 2014 r. dla pomocy w zakresie zatrudnienia i szkoleń.

Projekt nowelizacji jest po I czytaniu w Sejmie i został skierowany do Komisji Finansów Publicznych.
(źródło: Dziennik Gazeta Prawna)