e-Podatki

Projekt obszernej nowelizacji PIT 2010-06-15


Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, sejmowa komisja Przyjazne Państwo pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o PIT. Projekt wprowadza nowe odliczenia podatkowe.

Najważniejsze ułatwienia dla podatników związane są z odliczeniem ulgi podatkowej za korzystanie z Internetu bezprzewodowego. Ulga przysługiwałaby niezależnie od tego gdzie podatnik korzystał by z Internetu. Obecnie jest to możliwe tylko w miejscu zamieszkania korzystającego z sieci. Ponadto dla udokumentowania wydatków na Internet nie będzie już potrzebna faktura, a dowolny dokument potwierdzający dokonanie opłaty za korzystanie z Internetu.

Kolejną ulgą podatkową zostałby objęty ekwiwalent za składniki pobranej krwi np. płytki. Obecne ulga podatkowa przysługuje tylko dla honorowych krwiodawców za pobraną krew.

Kolejna zmiana wprowadza ułatwienie we wspólnym rozliczaniu małżonków, które mogło by być składane na wniosek jednego tylko małżonka. (brak jednego podpisu na wspólnym rozliczeniu małżonków jest głównym powodem wezwań do urzędów skarbowych – przyp. red.)

Nowe przepisy miały by wejść w życie od początku przyszłego roku.
(źródło: Dziennik Gazeta Prawna)