e-Podatki

Opodatkowanie pakietów medycznych rozstrzygnięte 2010-05-25


Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę, w której wyjaśnia definitywnie kwestię opodatkowania pakietów medycznych dla pracowników opłacanych przez pracodawców.
Jak podaje ONET.pl uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego wydana w składzie siedmiu sędziów (sygn. II FPS 1/10) określa jednoznacznie, że pracownik otrzymując pakiet medyczny wykupiony przez pracodawcę uzyskuje korzyść majątkową. Wartość tej korzyści powinna być opodatkowana, bez względu na to czy pracownik skorzysta z usług medycznych czy też nie.

Nie ma również znaczenia w jaki sposób pracodawca rozlicza się z podmiotem świadczącym usługi medyczne. Jeżeli pracodawca opłaca za wykupiony pakiet usług medycznych dla swoich pracowników ryczałtem, to powinien sporządzić wykaz pracowników uprawnionych do korzystania z pakietu i przyporządkować im wartość ryczałtu na nich przypadającą.

Jeżeli pracownik nie jest zainteresowany korzystaniem z pakietu medycznego, to w każdym momencie może złożyć oświadczenie swojemu pracodawcy o rezygnacji z pakietu medycznego, a do urzędu skarbowego może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym.
(źródło: ONET.pl)