e-Podatki

Ulga odsetkowa 2010-05-04


Podatnik w 2006r. zaciągnął kredyt walutowy na budowę budynku mieszkalnego, w 2008r. ze względu na większe koszty inwestycji podpisał aneks do umowy kredytu zwiększając jego wartość. Natomiast w 2009r. dokonał jego przewalutowania. Czy zwiększenie i przewalutowanie kwoty kredytu pozbawi podatnika prawa do ulgi odsetkowej?

Odp. Zwiększenie kredytu oraz jego przewalutowanie nie stanowi okoliczności wyłączającej możliwość korzystania z ulgi odsetkowej – podatnik nie utraci prawa do ulgi odsetkowej, jeżeli aneksem do umowy kredytowej dokona w niej zmian polegających na zwiększeniu kwoty kredytu na budowę domu oraz przewalutowaniu go. Jeżeli aneks dotyczy zwiększenia kredytu w związku z tą samą inwestycją (np. w związku ze wzrostem kosztów inwestycji) - podatnik ma prawo do odliczania odsetek zapłaconych od kwoty podwyższonej aneksem, do wysokości limitu określonego na rok zakończenia inwestycji.
(źródło: Krajowa Informacja Podatkowa)