e-Podatki

Odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne 2010-04-20


W 2009r. podatnik osiągnął dochody z tytułu umowy zlecenia, gdzie wartość świadczenia miesięcznie nie przekraczała 200 zł. Płatnik pobierał zryczałtowany podatek dochodowy na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 18%. Jednocześnie odprowadzał od tego przychodu składkę na ubezpieczenie zdrowotne, której nie odliczył od zryczałtowanego podatku. Czy w tej sytuacji podatnik może dokonać odliczenia tej składki w zeznaniu rocznym PIT-37 od podatku od dochodu uzyskanego ze stosunku pracy? Czy płatnik powinien wystawić jakąś informację na ten temat i na jakim formularzu?

Odp. Tak. Składka na ubezpieczenie zdrowotne potrącona przez płatnika będzie mogła być odliczona przez podatnika w zeznaniu rocznym pod warunkiem, że podatnik wykaże podatek od którego możliwe jest odliczenie pobranej przez płatnika składki, czyli np. wystąpi podatek z tytułu uzyskiwanych dochodów z pracy.

Faktycznie uiszczone składki co do zasady podlegają odliczeniu od podatku niezależnie od tego, z jakiego źródła przychodów były należne, jak równie z składki zapłacone od dochodów, które opodatkowane zostały zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Podstawą odliczenia składki będzie dowód z którego będzie wynikało, iż składka ta została pobrana przez płatnika. Dowód taki może wystawić płatnik, przepisy podatkowe jednak nie nakładają na niego takiego obowiązku, jak również nie określają w jakiej formie i na jakim formularzu płatnik powinien to wykazać.
(źródło: Krajowa Informacja Podatkowa)