e-Podatki

Podatnik będzie wzywany do urzędu tylko wyjątkowo 2010-03-30


Komisja Przyjazne Państwo skierowała do Sejmu nowy projekt nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa. Nowelizacja wprowadza zasadę składania wyjaśnień przez podatników na piśmie, zamiast osobistego stawiania się na każde wezwanie urzędu skarbowego.

Projekt został skierowany do pierwszego czytania w Sejmie. Jak podkreślają twórcy projektu, celem jest ukrócenie wzywania podatników do urzędów skarbowych do spraw, które nie wymagają obecności podatnika. W pierwszej kolejności urzędy będą wysyłać wezwanie do pisemnych wyjaśnień, natomiast do osobistego stawienia się tylko w sytuacjach, gdy to będzie niezbędne i pod warunkiem, że nie będzie to uciążliwe dla podatnika.

Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Ordynacja podatkowa - druk nr 2898 http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/2898.htm
(źródło: Dziennik Gazeta Prawna)