e-Podatki

Świąteczna impreza w firmie - skutki podatkowe. 2005-11-29


Zwyczajem stają się doroczne firmowe przyjęcia wigilijne czy sylwestrowe. Pracodawca stwarza w ten sposób sposobność zintegrowania podlegającego mu zespołu oraz motywuje do pracy. Wydatki związane z organizacją takiej imprezy nie są jednak podatkowo obojętne.


(…) Obie ustawy o podatku dochodowym zawierają zapis wyłączający z kosztów uzyskania przychodów wydatki pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Ponieważ wydatki związane z organizacją imprezy integracyjnej nie mieszczą się w katalogu wydatków związanych z działalnością socjalną, nie będą objęte ww. wyłączeniem ustawowym. Wydatkom tym również nie można odmówić pośredniego związku z prowadzoną przez pracodawcę działalnością gospodarczą. Dbałość o dobrą atmosferę w pracy, a co za tym idzie dobrany, zharmonizowany zespół może mieć bowiem przełożenie na wyniki osiągane przez pracowników i w konsekwencji na przychody uzyskiwane przez firmę. Z tych też względów wydatki dotyczące imprez okolicznościowych dla pracowników, m.in. spotkania wigilijne czy imprezy integracyjne, rekreacyjne, kulturalne powinno się zakwalifikować jako wydatki na rzecz pracowników będące u pracodawcy kosztami uzyskania przychodów. Niestety, organy podatkowe mają w tej kwestii odmienne stanowisko.

Z kolei od okoliczności, w jakich pracownik skorzysta ze świadczenia polegającego na udziale w imprezie świątecznej zależeć będzie czy powstanie u niego przychód podlegający opodatkowaniu. W sytuacji, w której możliwe będzie przyporządkowanie świadczenia poszczególnym uczestnikom imprezy, będzie ono stanowiło dla nich przychód. W rzeczywistości jednak, przy organizacji tego typu spotkań, w większości przypadków pracodawca nie ma możliwości przypisania określonej kwoty świadczenia konkretnemu pracownikowi. Tym samym, gdy pracodawca nie może określić, jaka kwota świadczenia przypada na konkretnego pracownika, to jego wartość nie stanowi dla pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. (…)

(źródło: Gazeta Podatkowa 29/11/2005)