e-Podatki

Przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego 2010-03-16


Co należy zrobić żeby przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego?

Przede wszystkim należy samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe (samodzielnie, czyli bez pośrednictwa płatnika, tj. zakładu pracy czy organu rentowego) z zachowaniem terminu dla jego złożenia, czyli PIT-28 nie później niż 1 lutego 2010 r., a PIT-37, PIT-36, PIT-36L oraz PIT-38 nie później niż 30 kwietnia 2010 r. W składanym zeznaniu należy wypełnić wniosek o przekazanie 1%. W praktyce polega to na wypełnieniu odpowiedniej części zeznania podatkowego, w której należy podać nazwę organizacji pożytku publicznego, numer KRS tej organizacji oraz deklarowaną kwotę. Wysokość tej kwoty określa sam podatnik, pamiętając jedynie aby nie przekroczyła 1% podatku należnego i była zaokrąglona do pełnych dziesiątek groszy w dół. Ostatnią czynnością jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty dla organizacji pożytku publicznego. Z tym że, zapłata ta nie może nastąpić później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.
(źródło: Krajowa Informacja Podatkowa)