e-Podatki

Rozliczenie dochodów małoletniego dziecka 2010-03-23


Jak powinien rozliczyć dochody małoletniego dziecka rodzic, jeżeli dziecko uzyskało dochody z umowy zlecenia i dochody z renty?

Zgodnie z art. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.

Tak więc rodzic jest zobowiązany doliczyć do swoich dochodów dochody małoletniego dziecka za wyjątkiem dochodów z pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych dziecku do swobodnego użytku.

Dochody z pracy to dochody uzyskane m.in. na podstawie stosunku pracy, umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło), praktyk uczniowskich.
Jeżeli więc dziecko uzyskało dochody z umowy zlecenia, to zgodnie z przytoczonym przepisem nie podlegają one doliczeniu do dochodów rodzica i rodzic wykazuje je w zeznaniu PIT - 37 złożonym na imię małoletniego dziecka a podpisanym przez siebie.

Natomiast dochody z renty podlegają doliczeniu i wykazaniu w zeznaniu PIT-36 rodzica, wraz z załącznikiem PIT-M.
(źródło: Krajowa Informacja Podatkowa)