e-Podatki

Ryczałtowe koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy 2010-03-16


Czy podatnik uzyskujący dochody z tytułu umowy o pracę ma prawo w zeznaniu rocznym za część roku zastosować koszty w wysokości faktycznie poniesionych a za część zryczałtowane wynikające z dyspozycji art. 22 ust. 2 updof?

Nie. Ryczałtowe koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych nie mają co prawda charakteru bezwzględnie obowiązującego i w sytuacji gdy podatnik ponosi wyższe wydatki związane z dojazdem do pracy niż określona miesięcznie norma kosztu uzyskania przychodu może udokumentować fakt ich poniesienia określonymi przez ustawodawcę dokumentami (imienne bilety okresowe) i wtedy ma prawo do uwzględnienia kosztów faktycznie poniesionych. Jeżeli jednak podatnik zdecyduje na zastosowanie w zeznaniu podatkowym kosztów faktycznie poniesionych, to stosuje je za cały rok podatkowy.
(źródło: Krajowa Informacja Podatkowa)