e-Podatki

Dochód z dywidendy 2010-03-23


Podatnik uzyskał dochód z dywidendy, spółka wypłacająca to świadczenie pobrała podatek. Czy podatnik jest zobowiązany wykazać ten dochód i pobrany podatek w zeznaniu PIT-38?

Nie. Dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych tzw. dywidendy opodatkowane są w sposób zryczałtowany na podstawie art. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Co do zasady podatek pobierany jest przez płatnika, którym w przypadku tego dochodu jest spółka.

Na podatniku nie ciąży obowiązek złożenia zeznania i wykazania uzyskanego dochodu, bowiem pobranie zryczałtowanego podatku powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego.
Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy podatek nie został pobrany przez płatnika. Wówczas zgodnie z art. 45 ust. 3b ustawy w zeznaniu o którym mowa w ust. 1 lub ust. 1a, wykazuje się należny podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a.

W takiej sytuacji podatnik jest obowiązany wykazać podatek z tego tytułu (w zależności od rodzaju pozostałych uzyskanych przez siebie dochodów) albo w deklaracji PIT-38 w pozycji 38 lub na formularzu PIT-36L w pozycji 61 albo na deklaracji PIT-36 w pozycji 195.
(źródło: Krajowa informacja Podatkowa)