e-Podatki

Rozliczenie straty ze sprzedaży papierów wartościowych 2010-03-16


W 2008r. podatnik poniósł stratę ze sprzedaży papierów wartościowych. W 2009r. uzyskał z kolei dochód z tego źródła. Czy może rozliczyć poniesioną w 2008r. stratę składając zeznanie PIT -38 za rok 2009r?

Tak. Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 % kwoty tej straty.
Przepis ten ma zastosowanie do strat z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym z odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka).
Tak więc podatnik może obniżyć uzyskany w 2009r. przez siebie dochód z tytułu sprzedaży papierów wartościowych o poniesioną w 2008r stratę z tego źródła, z tym że musi pamiętać że wysokość obniżenia nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. W przypadku gdyby ta strata była większa, o pozostałą część straty będzie mógł obniżyć dochód z tego źródła w następnych latach podatkowych.
(źródło: Krajowa Informacja Podatkowa)