e-Podatki

Ulga na dziecko 2010-03-16


Czy ojciec dziecka, który na co dzień nie zajmuje się dzieckiem (rodzice są po rozwodzie, w separacji, albo nie zawierali związku małżeńskiego i żyją rozdzielnie) może odliczyć całą kwotę ulgi w sytuacji, gdy wypełnia ciążący na nim obowiązek alimentacyjny, a matka nie osiąga dochodów, albo ma na tyle mały podatek, że z odliczenia nie skorzysta?

Władza rodzicielska zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym przysługuje obojgu rodzicom, a każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Ponadto rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Jeżeli matka dziecka nie skorzysta z odliczenia, a ojciec wykonuje władzę rodzicielską może skorzystać z ulgi w pełnej wysokości.
(źródło: Krajowa Informacja Podatkowa)