e-Podatki

Rozbieżne wyroki w sprawie aportów 2010-03-09


Jak czytamy w Rzeczpospolitej, Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał ostatnio kilka wyroków w sprawie podatku od czynności cywilno prawnych od aportów. Nie podzielił przy tym stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że po 1 maja 2004 r. podatnicy nie powinni płacić podatku od aportów w postaci przedsiębiorstwa. Tak wynika z wyroków z 2 marca (sygn. III SA/Wa 1480/09 1973/09, 1974/09; 2065/09).

Jak podaje Rzeczpospolita, WSA w Warszawie wydało ostatnio siedem wyroków, w których uznał, że podmiot, w którym po wejściu Polski do UE nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego poprzez aport w postaci przedsiębiorstwa, nie powinien płacić podatku. Potwierdził również, że polskie przepisy były niezgodne w tym zakresie z unijnymi (por. wyrok ETS z 9 lipca 2009 r., sygn. C397/07)

Sprawa jest kontrowersyjna, ponieważ od 1 maja 2004 do końca 2008 r. polskie przepisy nie przewidywały zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych podwyższenia kapitału w spółce w zamian za aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Jeszcze niedawno Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z dnia 13 października 2009 r. sygn. II FSK 636/08 i z 12 stycznia 2010 r. sygn. II FSK 1266/08 oddalił skargi kasacyjne podatników w podobnych sprawach.
(źródło: Rzeczpospolita)