e-Podatki

Wcześniejszy zwrot VAT za materiały budowlane 2010-03-09


Sejm rozpatrzył senackie poprawki do nowelizacji ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Termin rozpatrzenia wniosku oraz zwrotu został skrócony do 4 miesięcy.

Nowelizacja ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym skraca czas na rozpatrzenie wniosku przez urząd skarbowy do 4 miesięcy, jak również jeżeli wniosek nie budzi zastrzeżeń dokonanie zwrotu podatku w ciągu 4 miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku do urzędu.

Wnioski, które wpłyną przed dniem wejścia w życie przepisów nowelizujących, będą rozpatrywane według starych przepisów, czyli w ciągu 6 miesięcy.

Nowelizacja zostanie teraz przekazana do podpisu Prezydenta i zacznie obowiązywać w 14 dniu po opublikowaniu.
(źródło: Dziennik Gazeta Prawna)