e-Podatki

Nowa klasyfikacja PKWiU od 2011r. 2010-03-09


Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, rząd przyjął projekt ustawy z dnia 1 lutego 2010r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Celem nowelizacji jest dostosowanie przepisów ustawy VAT, CIP i PIT do nowej PKWiU z 2008r.

Obecnie obowiązująca dla potrzeb podatku VAT, CIT i PIT klasyfikacja PKWiU z 1997 r. ma zostać zastąpiona nową PKWiU z 2008r.

Nowa klasyfikacja obowiązuję już od 1 stycznia 2009r. dla celów statystycznych, ewidencyjnych oraz w rachunkowości.

Natomiast stara klasyfikacja używana jest tylko dla potrzeb podatkowych, zwłaszcza w VAT, gdzie przepisy określające towary i usługi opodatkowane stawkami niższymi niż 22% oraz zwolnione z opodatkowania odwołują się do starej PKWiU z 1997r.

Dla przypomnienia, warto zaznaczyć, że postulat uaktualnienia ustawy o VAT w tym zakresie nie jest nowy. Na przeszkodzie stały różnice między definicjami w starej i nowej PKWiU, które mogły spowodować zmiany w opodatkowaniu niektórych towarów i usług.

Jak przekazują twórcy tej nowelizacji, jej celem jest ujednolicenie stosowanej nomenklatury oraz symboli statystycznych, co znacznie uprości prowadzenie ewidencji księgowej, podatkowej i statystycznej, ponieważ nie będzie już potrzeby stosowania w dokumentacji księgowej podwójnych symboli PKWiU dla tego samego towaru lub usługi.

Nowelizacja zakłada również likwidację załącznika nr 4 do ustawy o VAT, czyli wykaz usług zwolnionych z podatku i wprowadzi je bezpośrednio do tekstu ustawy czego wymagają przepisy unijne.

Do usług zwolnionych dołączą usługi edukacyjne i szkoleniowe, ale tylko te świadczone przez podmioty wpisane do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub które uzyskały akredytację na świadczenie usług szkoleniowych i edukacyjnych na podstawie przepisów o systemie oświaty.

Zwolnieniem z VAT ma być objęte także udzielanie kredytów i pożyczek oraz towarzyszące im usługi pośrednictwa i zarządzania.

Nowa PKWiU będzie również obowiązywać w znowelizowanych ustawach o PIT i CIT.

Zmiany wejdą w życie w dniu 1 stycznia 2011r.
(źródło: PAP/Dziennik Gazeta Prawna)