e-Podatki

Błąd przy przekazaniu 1 proc. poprawi podatnik 2010-03-02


Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, błąd w nazwie organizacji, której chcemy przekazać 1 proc. jest powodem do osobistego poprawienia rozliczenia podatkowego.

Według Małgorzaty Brzozy z Izby Skarbowej w Szczecinie aby przekazać kwotę 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, należy bezbłędnie wypełnić 3 rubryki, dotyczące:
- nazwy organizacji, którą chce my obdarować,
- numer KRS,
- kwotę, w wysokości nie większej niż 1 proc. należnego podatku za 2009r.

Błędne wypełnienie którejkolwiek z powyższych pozycji będzie skutkować wezwaniem z urzędu skarbowego, w celu uzupełnienia (w przypadku braku wpisu) lub poprawienia (złożenia korekty) (w przypadku błędnego wpisu).

Jak podkreśla Pani Małgorzata Brzoza jest to uzasadnione tym, że np. pomyłka w nr KRS może prowadzić do zupełnie innej organizacji pożytku publicznego.

Dbałość o prawidłowe wypełnienie i przekazanie deklarowanej kwoty do określonej przed darczyńcę organizacji jest chwalebne. Jednak, jak to bywa, może prowadzić do skutków odwrotnych od zamierzonych.

Należy pamiętać, że organy podatkowe w pewnych sytuacjach mają obowiązek sporządzenia i przysłania podatnikowi deklaracji podatkowej do akceptacji. Nie mogą tego zrobić, np. jeżeli różnica między kwotą podatku wynikającą z korekty i deklaracji podatnika przekracza kwotę 1000 zł.

Jeżeli więc podatnik popełni błąd, który mimo to pozwala na identyfikację organizacji, którą chcemy obdarować urząd powinien sporządzić i przesłać do podatnika korektę deklaracji do akceptacji.

Natomiast, w przypadku błędu który nie pozwala zidentyfikować organizacji pożytku publicznego lub znacznego błędu w kwocie darowizny, urząd powinien wezwać podatnika do złożenia korekty deklaracji podatkowej.
(źródło: Dziennik Gazeta Prawna)