e-Podatki

MF sceptycznie o wprowadzeniu ulgi dla producentów rolnych 2010-02-09


Jak podaje PAP, grupa senatorów PO przygotowała projekt nowelizacji ustaw o PIT i o swobodzie działalności gospodarczej, który zakłada zwolnienie z opodatkowania sprzedaży wyrobów własnych rolników, np. pieczywo, wędliny, dżemy.

Projekt zakłada zwolnienie z opodatkowania sprzedaży przetworzonych produktów rolnych, takich jak:
- pieczywo,
- wędliny,
- dżemy,
- kompoty,
- sery.
pod warunkiem, że wartość rocznej sprzedaży nie przekroczy 5 000 zł.

Pozostałe warunki to:
- rolnik musiałby przetwarzać produkty sam, bez udziału podwykonawców czy pracowników,
- sprzedaż nie mogłaby być prowadzona w ramach działalności gospodarczej,
- wyroby musiały by trafiać bezpośrednio do konsumentów,
- wyrób sprzedawany powstawałby wyłącznie z własnych surowców rolnika.

Powyższe warunki, zdaniem pomysłodawców, mają zagwarantować neutralność tej sprzedaży wobec rynku handlu żywnością.

Przepisy mają służyć ułatwieniu rolnikom z wyjścia z szarej strefy i opodatkowaniu sprzedaży ponad wyznaczony limit 5000 zł.
(źródło: PAP)