e-Podatki

Wyjaśnienie ws. przekazywania 1 proc. podatku na organizacje pożytku publicznego 2010-02-09


Ministerstwo Finansów wydało komunikat, w którym informuje, że urzędy skarbowe nie mają prawa odmówić przekazania 1 proc. podatku organizacjom, które nie figurują w systemie POLTAX, a figurują w wykazie OPP prowadzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

W związku z sygnałami docierającymi do Ministerstwa Finansów o zdarzających się problemach z przekazywaniem jednego procenta podatku za 2009 r. na wybrane organizacje pożytku publicznego (OPP), Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi MF z 26.01.br. dla dyrektorów izb skarbowych, pracownicy urzędów skarbowych nie mogą odmówić przekazania 1 proc. podatku organizacjom niefigurującym w tzw. „słowniku OPP” systemu komputerowego POLTAX bez wcześniejszego sprawdzenia Wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do uzyskania środków z 1 proc. podatku wg stanu na dzień 3.02.2010 r. Wykaz ten, prowadzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jest wiążącym źródłem informacji o OPP, nadrzędnym także w stosunku do systemu POLTAX.

Podsekretarz stanu w MF Andrzej Parafianowicz, nadzorujący pracę administracji skarbowej, spotka się jutro, tj. 10.02.br., z dyrektorami izb skarbowych i przypomni im o obowiązujących procedurach dotyczących przekazywania 1 proc. podatku.

Ponadto Ministerstwo Finansów uruchomiło specjalny adres jedenprocent@mf.gov.pl. Każdy podatnik, który spotka się z odmową przekazania 1 proc. podatku na organizację pożytku publicznego znajdującą się w wykazie MPiPS, będzie mógł tam zgłosić problem, który zostanie wyjaśniony przez Ministerstwo Finansów.
(źródło: Ministerstwo Finansów)