e-Podatki

Pracodawca może złożyć informację PIT-11 bez wszystkich danych pracownika 2010-02-02


Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, do końca lutego br. pracodawcy mają obowiązek przekazania druku PIT-11 pracownikom i urzędom skarbowym za poprzedni rok. Brak danych pracownika nie zwalnia pracodawcy z tego obowiązku.

Jak co roku pracodawcy mają obowiązek sporządzenia informacji o wysokości dochodów swoich pracowników uzyskanych w ubiegłym roku. W przeważającej większości będzie to druk PIT-11, na jego podstawie pracownik sam dokona rozliczenia z fiskusem do 30 kwietnia 2010r.

Drugą możliwością jest sporządzenie przez pracodawcę PIT-40, czyli pracodawca sam dokonuje rozliczenia podatku za pracownika, pod warunkiem jednak, że pracownik wyraził na to zgodę. Rozliczenie na druku PIT-40 nie zamyka pracownikowi możliwości samodzielnego rozliczenia podatku i skorzystania z ulgi podatkowej.

Może się zdarzyć, że pracodawca nie będzie dysponował wszystkimi danymi wymaganymi do wypełnianie druków PIT-11 lub PIT-40 np. numer NIP pracownika. Będzie to dotyczyło osób, które nie wystąpiły do swoich urzędów skarbowych o nadanie takiego numery lub zrobiły to za późno. Jednak jak podkreślają eksperci, brak tych danych nie zwalnia pracodawcy ze sporządzenia i przekazania formularzy PIT-11 lub PIT-40 w wyznaczonym terminie.

Jeżeli brak jest danych pracownika potrzebnych do wypełnia druków, pracodawca wypełnia druki bez tych danych i dostarcza je w wyznaczonym terminie, tj. do końca lutego. W tym roku termin wyjątkowo mija 1 marca br.

Jeżeli pracodawca nie dostarczy druków w wyznaczonym terminie, to bez czy dane będą kompletne czy nie, będzie podlegać każe pieniężnej wynikającej z przepisów Kodeksu karno-skarbowego.

Pracodawca musi się również liczyć z tym, że brakujące dane trzeba uzupełnić oraz w razie konieczności wystąpić do urzędu skarbowego o nadanie numeru NIP pracownikowi.
(źródło: Dziennik Gazeta Prawna)