e-Podatki

Zaliczki uproszczone nie zawsze będą opłacalne 2010-01-26


Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, do 22 lutego 2010r. przedsiębiorcy mogą wybrać uproszczony sposób wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Wybór ten jest opłacalny tylko dla firm, których obroty z roku na rok wzrastają.

Podatnik ma czas do 20 lutego 2010r. na złożenie do swojego urzędu skarbowego zawiadomienia o wyborze uproszczonej metody opłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Polega to na tym, że podatnik co miesiąc wpłaca do kasy urzędu 1/12 kwoty podatku jaka była należna za przedni rok podatkowy.

Podatnik powinien zwrócić uwagę, na dwa aspekty. Pierwszy to przewidywany przychód w bieżącym roku. Drugi to możliwość rezygnacji z uproszczonej metody wpłacania zaliczek dopiero po zakończeniu roku podatkowego.

Jeżeli więc podatnik przewiduje wzrost przychodów w bieżącym roku w porównaniu do roku poprzedniego to wówczas wybór ww. metody będzie dla niego korzystniejszy finansowo, ponieważ zapłaci mniejszą zaliczkę niż będzie wynikała z faktycznie osiągniętego dochodu.

Musi również pamiętać, że w 2011 r. w rozliczeniu podatkowym za rok 2010 r. będzie musiał dopłacić różnicę między faktycznie należną kwotą podatku dochodowego a sumą zaliczek wpłaconych do urzędu.

Dla przypomnienia również podano, że z wybory tej metody nie mogą skorzystać podatnicy, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą niedawno, bo w 2009r. i w roku bieżącym.
(źródło: Dziennik Gazeta Prawna)