e-Podatki

Ranking: największe buble i hity podatkowe 2009 roku 2010-01-19


Serwis Onet.pl prezentuje coroczny ranking Buble i Hity podatkowe. Ranking powstaje dzięki badaniom opinii prowadzonym przez Stowarzyszenie Podatników w Polsce i przedstawia zeszłoroczne przepisy prawne, które ułatwiają i utrudniają rozliczenia z fiskusem.

Za największy bubel podatkowy zostały uznane przepisy nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, które od 31 marca 2009 r. wprowadziły uproszczenie w zakładaniu działalności gospodarczej, tzw. jedno okienko.
Dla przypomnienia, osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą zgłasza ją tylko w urzędzie gminy (lub do KRS w sądzie rejestrowym). Następnie urząd gminy przesyła dokumenty do urzędu skarbowego, ZUSu, urzędu statystycznego.

Tyle teorii. W praktyce noworozpoczynający przedsiębiorca i tak musi udać się do urzędu skarbowego w celu wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym oraz ewentualnej rejestracji dla potrzeb podatku VAT oraz do ZUSu w celu zgłoszenia obowiązku podlegania ubezpieczeniu społecznemu.

Na drugim miejscu znalazły się rozporządzenia wykonawcze do ustaw antykryzysowych.
Jako przykład zostało podane rozporządzenie do znowelizowanej ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa. Rozporządzenie nakłada obowiązek skompletowania ogromnej liczby dokumentów, co skutecznie utrudnia przedsiębiorcom skorzystanie z zawartych w ustawie pomocnych rozwiązań.

Na trzecim miejscu znalazły się przepisy, które przesunęły w czasie likwidację obowiązku płacenia przez przedsiębiorców zaliczki podatkowej za miesiąc listopad w podwójnej wysokości.

Na kolejnych miejscach znalazły się przepisy dotyczące obowiązku potwierdzania faktur VAT korygujących oraz niekorzystne przepisy dla inwestorów giełdowych, które zakazują zaliczenia w koszty podatkowe kosztów kredytu na zakup papierów wartościowych.

Natomiast jako numer jeden hitów podatkowych ubiegłego roku uznano przepisy, które ujednoliciły pojęcie Małego podatnika w ustawach podatkowych (PIT, CIT, VAT) przez podwyższenie limitu obrotów do 1.200.000 EUR. Dzięki czemu większa liczba firm mogła skorzystać z uproszczonej formy płacenia zaliczek na podatek dochodowy, kwartalnej metody rozliczania VAT oraz jednorazowej amortyzacji.

Na drugim miejscu znalazły się przepisy dotyczące zmiany definicji „wierzytelności nieściągalnej”, to znaczy takiej która nie została uregulowana w ciągu 180 dni od daty upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, a nie jak było wcześniej np. po wydaniu postanowienia przez sąd. Zmiana ta ma duże znaczenie i znacznie przyspiesza korektę podatku należnego VAT o tzw. złe długi.

Na kolejnych miejscach znalazły się przepisy zmieniające Kodeks cywilny i prawo dewizowe, które zniosły obowiązek występowania do Prezesa NBP o indywidualne zezwolenie dewizowe oraz przepisy zmieniające ustawę o VAT, które zniosły dodatkowe sankcje 30% z tytułu zaniżenia kwoty zobowiązania podatkowego lub zawyżenia kwoty zwrotu VAT.
(źródło: Onet.pl)