e-Podatki

Podatkowa pułapka na milion podatników 2010-01-05


Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, na skutek zmian w przepisach dotyczących ulgi podatkowej na dzieci, co czwarta osoba może źle wypełnić rozliczenie podatkowe za poprzedni rok i narazić się na karę finansową.

W porównaniu do poprzedniego rozliczenia rocznego podatku dochodowego za 2008 r., w rozliczeniu za 2009 r. tzw. ulga prorodzinna wyliczana jest w odmienny sposób.

W ubiegłym roku z ulgi tej skorzystało 4,2 mln podatników, w sumie na kwotę ponad 6 mld zł. Uga wynosiła wówczas 1173,70 zł na każde dziecko.

W tym roku, w rozliczeniu rocznym za 2009 r. również można skorzystać z ulgi prorodzinnej.
Kwota ulgi wynosi do 1112,06 zł na każde dziecko, ale uwaga, ulga liczona jest w systemie miesięcznym.

Oznacza to, że ulga przysługuję za każdy miesiąc opieki nad dziećmi w 2009r. w wysokości 92,67 zł. Dodatkowo, jeżeli dziecko urodziło się między pierwszym a ostatnim dniem danego miesiąca, to za dany miesiąc wylicza się ulgę w następujący sposób:
92,67 : 30 x (ilość dni od dnia urodzenia do ostatniego dnia w danym miesiącu) = kwota ulgi za dany miesiąc
Kolejne miesiące po miesiącu narodzin, to kolejną kwota 92,67 zł powiększająca łączną kwotę ulgi prorodzinnej.

W podobny sposób ulga jest wyliczana w wypadkach zakończenia opieki rodziców nad dziećmi w trakcie roku np. ślub dziecka, przekroczenie pełnoletniości, zakończenie nauki dzieci pełnoletnich, które nie przekroczyły 25 roku życia.

Jak podaje GP liczba podatników, których dotyczy nowy sposób wyliczania ulgi prorodzinnej wynosi około miliona. Zmiana ta z pewnością nie zalicza się do zmian upraszczających procedurę podatkową i będzie przyczyną składania błędnych rozliczeń podatkowych, co może skutkować karami finansowymi np. w postaci odsetek.
(źródło: Gazeta Prawna)