e-Podatki

Projekt nowego rozporządzenia wykonawczego VAT 2009-12-15


Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowego rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT. Nowe rozporządzenie związane jest z nowelizacją ustawy o VAT z dnia 23 października, która implementowała 3 dyrektywy unijne.

Wydanie nowego rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług związane jest przede wszystkim z nowelizacją ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), uchwaloną przez Sejm RP w dniu 23 października 2009 r. i opublikowaną w Dz. U. Nr 195 pod poz. 1504, która co do zasady wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

W wyniku tej nowelizacji uchylony zostanie jeden z przepisów upoważniających, będący podstawą wydania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336) – vide: art. 28 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, przy czym materia w nim zawarta zostanie przeniesiona do innego przepisu upoważniającego (art. 28o).

W związku z powyższym, w miejsce dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, konieczne jest wydanie niniejszego rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia jest wykonaniem przez Ministra Finansów niektórych fakultatywnych delegacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Przeważająca część regulacji zawartych w niniejszym projekcie rozporządzenia, jest kontynuacją obecnych rozwiązań zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Większość zmian w stosunku do obowiązującego rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r. wynika z konieczności dostosowania przepisów aktu podstawowego do ustawy z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

(źródło: Ministerstwo Finansów/ Projekt z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wraz z uzasadnieniem)