e-Podatki

Wyższy podatek dla szkół językowych 2009-11-17


Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, który przewiduje objęcie niepublicznych szkół językowych 22-proc. stawką podatku VAT.

Niepubliczne placówki w apelu skierowanym do premiera RP oraz posłów i senatorów wyrażają swój stanowczy sprzeciw wobec planów Ministerstwa Finansów broniąc interesów swoich klientów.
W lipcu br. na stronach internetowych resortu pojawiła się informacja o projekcie nowelizacji ustawy o podatku VAT od towarów i usług (projekt z dnia 02.07.2009 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług). Jednym z jego najważniejszych punktów jest objęcie stawką 22-proc. VAT szkół językowych, które są teraz zwolnione z płacenia tego podatku.