e-Podatki

Podwójna zaliczka na podatek jeszcze przez dwa lata 2009-11-10


Senat opowiedział się za przesunięciem o dwa lata wejścia życie przepisów likwidujących obowiązek zapłaty w grudniu podwójnej zaliczki na podatek dochodowy.

Korzystne przepisy dla przedsiębiorców miały wejść w życie od dnia 1 stycznia 2010r. W ich wyniku płatność zaliczki na podatek dochodowy za grudzień miał być przesunięta z 20 grudnia na 20 stycznia roku kolejnego. Również wielkość zaliczki nie miała być już równa wielkości zaliczki za miesiąc listopad.

Na skutek zmian wprowadzonych przez Senat w nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych wejście tych przepisów w życie zostało przesunięte o 2 lata i zacznie obowiązywać w 2012r.

Oznacza to, że w dalszym ciągu ostania zaliczka na podatek dochodowy będzie płacona w podwójnej wysokości zaliczki za miesiąc listopad (lub za III kwartał) do dnia 20 grudnia danego roku.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

(źródło: Konfederacja Pracodawców Polskich)