e-Podatki

Można anulować fakturę niewprowadzoną do obrotu prawnego 2009-10-13


Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, WSA w Szczecinie w wyroku z dnia 5 sierpnia 2009r. orzekł, że istnieje możliwość anulowania faktury, lecz jedynie w sytuacji, gdy po sporządzeniu takiego dokumentu nie wprowadzono go do obrotu prawnego.

(…) W wyniku przeprowadzonej u podatnika kontroli podatkowej ustalono, że wystawił on fakturę VAT dokumentującą wykonanie robót instalacyjnych. Została ona doręczona kontrahentowi, który stwierdził, że podatnik wystawił mu już dokument na tę samą usługę. Faktura została odesłana wystawcy, który ją anulował.

Organ podatkowy wydał podatnikowi decyzję określającą zobowiązanie podatkowe, uznając, iż anulowanie faktury jest możliwe, jeśli nie została ona wprowadzona do obrotu prawnego poprzez doręczenie jej kontrahentowi.

Podatnik, nie zgadzając się z takim rozstrzygnięciem, złożył skargę do WSA, który ją oddalił.

Sąd w uzasadnieniu wyroku wskazał, że zarówno w przepisach ustawy o VAT, jak i rozporządzenia w sprawie m.in. wystawiania faktur nie ma innej możliwości dokonania zmian błędnych danych w fakturze, niż przez dokonanie korekty faktury. Niekiedy w doktrynie podnoszony jest pogląd, że obok skorygowania błędnej faktury istnieje możliwość jej anulowania, lecz jedynie w sytuacji, gdy po sporządzeniu takiego dokumentu nie wprowadzono go do obrotu prawnego. Na przykład, gdy oryginał i kopia faktury znajdują się w posiadaniu wystawcy i na oryginale znajduje się adnotacja o anulowaniu faktury. Taka sytuacja nie miała jednak miejsca w rozstrzyganej sprawie, gdzie oryginał faktury został doręczony odbiorcy. (…)
(źródło: Gazeta Podatkowa)