e-Podatki

Nowe podejście fiskusa do obiadu z kontrahentem 2009-09-29


Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 27 sierpnia 2009r., stwierdził że zaproszenie kontrahenta na kawę, lunch, czy też obiad do restauracji jest powszechnie spotykaną praktyką w kontaktach gospodarczych, a nie działaniem o charakterze nadzwyczajnym. Z tego względu wydatki na posiłek spożywany z kontrahentem w restauracji nie podlegają wyłączeniu z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o pdop jako wydatki reprezentacyjne.

(…) W rozpatrywanej sprawie spółka organizuje okazjonalnie spotkania z kontrahentami, w trakcie których omawiane są różnego rodzaju kwestie biznesowe. Zdarza się, że spotkanie z kontrahentem ma miejsce m.in. w restauracji. Wówczas spółka ponosi koszt posiłku, np. lunchu, obiadu czy kolacji. Spółka podkreśliła przy tym, że takie spotkanie w restauracji nie ma charakteru wytwornego i okazałego posiłku, czy specjalnie zorganizowanej imprezy, a celem, dla którego jest ono organizowane, nie jest chęć okazania przepychu. Stąd jej zdaniem wydatki poniesione na taki posiłek mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

Organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem spółki. Wskazał, że decydujące znaczenie w ustaleniu, czy wydatki związane z danym spotkaniem mogą być kwalifikowane jako koszty reprezentacji, ma charakter spotkania. Z tego względu niektóre z wydatków ponoszonych na zakup artykułów spożywczych czy usług gastronomicznych nie powinny być traktowane jako wydatki reprezentacyjne, lecz jako normalne koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego, gdy spółka zaprasza kontrahenta do restauracji, mając na celu przede wszystkim przeprowadzenie rozmów biznesowych, a nie okazywanie wytworności, wydatki poniesione w związku z takim spotkaniem powinny być uznane za koszty podatkowe. (…)

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2009 r., nr IPPB5/4240-24/09-2/AM)
(źródło: Gazeta Podatkowa)