e-Podatki

Wynagrodzenie dla płatników za sporządzenie zeznań 2009-09-22


Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, w związku z projektem nałożenia na pracodawców obowiązku sporządzania za pracowników zeznań rocznych, resort finansów proponuje wprowadzić wynagrodzenie w wysokości 0,05proc. lub 0,1proc. z kwoty pobranych podatków.

(…) Prawdopodobnie już w przyszłym roku pracodawcy będą wypełniać i składać zeznania roczne za pracowników. Trwają prace legislacyjne nad wprowadzeniem takiego rozwiązania. Za sporządzenie za pracowników rocznego obliczenia podatku pracodawcom będzie przysługiwać zryczałtowane wynagrodzenie. Resort finansów proponuje, aby mogli potrącić sobie za to 0,05% lub 0,1% z kwoty pobranych podatków. Wyższą stawkę zastosują ci, którzy roczne obliczenie podatku prześlą do urzędu skarbowego w formie elektronicznej. Wynagrodzenie za sporządzenie zeznań ma stanowić dodatkową gratyfikację w stosunku do wynagrodzenia przysługującego pracodawcom z tytułu terminowego wpłacania pobranych podatków. Tak samo jak teraz, za terminowe przekazywanie podatków będą mogli potrącić sobie z pobranych kwot 0,3%. (…)
(źródło: Gazeta Podatkowa)